Logo

How can we help?

Search Icon

Compatible models

Jak ponownie uruchomić kamerę iQ

Po co ponownie uruchamiać kamerę iQ?

Kamera IQ to inteligentne urządzenie, które wysyła i odbiera dużą ilość danych. Ponowne uruchomienie to proces odświeżania systemu operacyjnego, usuwania tymczasowych danych i rozwiązywania różnych problemów z oprogramowaniem. 

 

Jak ponownie uruchomić kamerę iQ

W górnej części kamery iQ po stronie kabiny znajduje się mały przycisk. Krótkie naciśnięcie przycisku długopisem lub pinezką spowoduje ponowne uruchomienie urządzenia.

Jeśli musisz wyjąć urządzenie z podkładki przymocowanej do przedniej szyby, wystarczy pociągnąć urządzenie od górnej części do siebie, aby je uwolnić. Następnie kamerę można łatwo wsunąć z powrotem na podkładkę. 

 

 

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 22 z 82