Logo

How can we help?

Search Icon

Compatible models

Tryb opiekuna

Czym jest tryb opiekuna?

Tryb opiekuna umożliwia ustawienie ograniczeń dotyczących prędkości i lokalizacji pojazdu. Kamera iQ wyśle powiadomienie, gdy te limity zostaną przekroczone. Pozwala to monitorować aktywność samochodu prowadzonego przez parkingowych, mechaników i innych kierowców. 

Jak działa tryb opiekuna?

Alerty dotyczące ograniczenia prędkości

Alerty o ograniczeniu prędkości pozwalają ustawić ograniczenie prędkości dla kamery iQ.  Jeśli iQ wykryje, że porusza się z prędkością większą niż ustawiony limit, wyśle Ci powiadomienie. 

Po wysłaniu powiadomienia o ograniczeniu prędkości kamera iQ będzie nadal monitorować prędkość, ale nie wyśle kolejnego powiadomienia przez następne 5 minut.  Po upływie 5 minut, jeśli samochód będzie nadal poruszał się z prędkością większą niż ustawione ograniczenie, kamera wyśle kolejne powiadomienie.

Powiadomienia o lokalizacji

Alerty o lokalizacji pozwalają określić obszar na mapie, który będzie monitorowany przez iQ. Jeśli kamera iQ wykryje, że samochód wyjechał z określonego obszaru lub do niego wjechał, wyśle Ci powiadomienie.

Po wysłaniu powiadomienia o lokalizacji kamera iQ będzie nadal monitorować swoją lokalizację, ale nie wyśle kolejnego powiadomienia przez następne 5 minut.  Jeśli po upływie 5 minut kamera iQ ponownie opuści określony obszar lub do niego wjedzie, wyśle kolejne powiadomienie.

Jak włączyć tryb opiekuna?

„Tryb opiekuna” możesz skonfigurować w aplikacji iQ (wymagana subskrypcja).  Kliknij kartę „Więcej” w prawym dolnym rogu aplikacji, a następnie wybierz opcję „Tryb opiekuna”, jak pokazano poniżej.

More Tab - Guardian Mode.png

Strona Tryb opiekuna umożliwia wyłączanie i włączanie alertów indywidualnie dla każdej z funkcji trybu opiekuna. Pozwala też uzyskiwać dostęp do ustawień każdej funkcji za pomocą przycisków „Dostosuj” poniżej ikon przełączania.

Guardian Mode menu - Geo fence enabled.svg

Jak dostosować limity trybu opiekuna?

Ograniczenie prędkości na potrzeby powiadomień 

Po wybraniu przycisku „Dostosuj ograniczenie prędkości na potrzeby powiadomień” można zwiększyć lub zmniejszyć limit za pomocą przycisków po obu stronach wartości prędkości. Gdy wyświetlony limit będzie zadowalający, dotknij przycisku „Zastosuj zmiany”, aby ustawić limit dla powiadomień o prędkości.

Adjust Speed Notification threshold.svg

 

Obszar alertu o lokalizacji

Po wybraniu przycisku „Dostosuj lokalizację” zostanie wyświetlona mapa pokazująca bieżącą lokalizację kamery iQ oraz niebieski okrąg wskazujący obszar, który będzie monitorowany przez iQ.  Możesz przeciągnąć mapę, aby przesunąć okrąg, a następnie zsunąć lub rozsunąć palce, aby dostosować jego rozmiar.  Gdy obszar zaznaczony niebieskim okręgiem będzie zadowalający, dotknij przycisku „Zastosuj zmiany”.

Adjust geo fence radius-default.svg

Kamera iQ wyśle powiadomienie za każdym razem, gdy wjedzie do obszaru oznaczonego niebieskim okręgiem lub go opuści.

 

Skąd mam wiedzieć, czy tryb opiekuna jest włączony?

Po włączeniu dowolnej funkcji trybu opiekuna na ekranie głównym aplikacji iQ pojawi się ikona trybu opiekuna.  Możesz dotknąć ikony trybu opiekuna w widoku mapy, aby przejść bezpośrednio do strony ustawień tego trybu.

Guardian Mode Enabled.png

 

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 12 z 22