Logo

How can we help?

Search Icon

Compatible models

Co oznacza status wyświetlany w aplikacji iQ?

Gdzie można zobaczyć status kamery iQ?

Status kamery iQ jest wyświetlany na stronie głównej aplikacji iQ i wskazuje bieżący urządzenia. 

iQ Status in app.jpg

Możliwe są następujące stany kamery iQ:

Online.svg

Gdy status wskazuje, że kamera iQ jest online, urządzenie jest włączone i nagrywa. Kamera iQ powinna być dostępna przez połączenie 4G.

Type=Security mode.svg

Gdy status wskazuje, że kamera iQ jest w trybie bezpieczeństwa, urządzenie działa w trybie parkowania Smart Sense. Kamera iQ jest w stanie niskiego poboru mocy, w którym nie nagrywa, ale monitoruje ruch w pobliżu pojazdu.


Offline.svg

Gdy status wskazuje, że kamera iQ jest offline, nie można nawiązać połączenia z urządzeniem.  Może to być spowodowane tym, że urządzenie znajduje się na obszarze bez sygnału 4G lub nie ma zasilania, prawdopodobnie dlatego, że napięcie akumulatora pojazdu osiągnęło niski poziom odcięcia określony w aplikacji iQ.

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 8 z 23