Logo

How can we help?

Search Icon

Compatible models

Nazwy plików

Gdzie iQ zapisuje moje filmy?

Wszystkie filmy są zapisywane na karcie Micro SD znajdującej w kamerze iQ. Aby wyświetlić nagrane pliki w najwyższej jakości, po prostu wyjmij kartę Micro SD i włóż ją do komputera, korzystając z adaptera karty SD.

Które filmy są przesyłane do Nextbase Cloud?

Wszystkie filmy w sekcji „Zdarzenia” na karcie „Historia” są automatycznie przesyłane do Nextbase Cloud. Pliki mogą zostać sklasyfikowane jako „Zdarzenie” z jednego z następujących powodów: 

  • Jeśli kamera iQ wykryła uderzenie.
  • Tryb parkingowy Smart Sense został uruchomiony za pomocą kombinacji radaru oraz przyspieszeniomierza.
  • Naciśnięto przycisk zabezpieczenia u dołu kamery iQ.

Ważne: kamera iQ prześle pliki do Nextbase Cloud pod warunkiem, że masz subskrypcję „Protect” lub „Protect Plus” 

Czy do Nextbase Cloud można przesłać inne filmy?

Tak. Przejdź do sekcji Biblioteka w aplikacji iQ i wybierz plik do wyświetlenia. Wybranie określonych plików do wyświetlenia spowoduje przesłanie ich do Nextbase Cloud. Nie możesz przesłać plików, które nie zostały utworzone przez kamerę iQ.

Co oznaczają nazwy plików na karcie Micro SD?

Każdy plik utworzony przez iQ można znaleźć w folderze DCIM na karcie Micro SD, a wszystkie pliki mają ten sam format nazwy. Ten format informuje dokładnie, kiedy film został nagrany i jakiego typu jest to plik. Zobacz poniższą nazwę pliku jako przykład:


Przykładowa nazwa pliku z karty SD: „231011_175029_199_FH_RADR”

Data
(RRMMDD)
Czas
(HHMMSS)
Numer pliku
(XXX)
Kamera
(F/R/C)
Rozdzielczość
(H/L)

Typ zdarzenia

231011 175029 199 F H RADR
2023
11 października
17:50:29 nagranie 199 Kamera przednia Wysoka Radar


Ile plików jest tworzonych przez kamerę?

Kamera iQ tworzy pliki w wysokiej i niskiej rozdzielczości z każdej kamery dla każdego nagrania. Oznacza to, że w przypadku podłączonej kamery na tylnej szybie kamera iQ będzie tworzyć do 6 plików co 30 sekund. Koniec nazwy pliku wskazuje, z której kamery został nagrany plik oraz w jakiej rozdzielczości np. „231011_175029_199_FH_RADR”.

Nazwa pliku Opis
FH Kamera przednia – wysoka rozdzielczość
FL Kamera przednia – niska rozdzielczość
CH Kamera w kabinie – wysoka rozdzielczość
CL Kamera w kabinie – niska rozdzielczość
RH Kamera na tylnej szybie – wysoka rozdzielczość
RL Kamera na tylnej szybie – niska rozdzielczość


Czym są wydarzenia?

Zdarzenia to pliki, które kamera iQ oznaczyła jako ważne. W poniższej tabeli wyjaśniono, co oznaczają wszystkie te nazwy plików, np. „231011_175029_199_FH_RADR”. Większość plików zdarzeń jest zabezpieczona przed nadpisaniem przez nowsze nagrania.

Typ zdarzenia Opis
PROT Zabezpieczenie ręczne przez naciśnięcie przycisku ochrony.
IPCT Zabezpieczenie zdarzenia wykrytego przez przyspieszeniomierz (akcelerometr).
CRSH Zabezpieczenie zdarzenia związanego z kolizją. Uderzenie z odpowiednio dużą siłą, które można uznać za kolizję.
RUCH Uruchomienie trybu parkingowego Smart Sense (radar i przyspieszeniomierz).
RADR

Nagrywanie wyzwalane przez radar (niezabezpieczone)

 

 

 

 

 

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 10 z 31