Logo

How can we help?

Search Icon

Compatible models

Udostępnianie filmów

Czy mogę udostępniać filmy nagrane kamerą iQ?

Tak, możesz udostępnić nagranie z kamery iQ innym użytkownikom. Instrukcje różnią się w zależności od rodzaju filmu, który chcesz udostępnić.

Jak udostępnić nagrania wideo z biblioteki? 

Wszystkie filmy nagrane przez iQ są wyświetlane na karcie „Biblioteka” w aplikacji iQ. Aby udostępnić filmy z kamery iQ, musisz najpierw przesłać je na swojego smartfona.

Po pobraniu wymaganego pliku możesz udostępnić film ze smartfona, wykonując opisane niżej czynności.

1. Dotknij trzech kropek obok miniatury materiału w bibliotece. 

iQ app 1.png

 

2. Z menu rozwijanego „Opcje nagrań” wybierz polecenie „Pobierz z karty SD”.

iq app 2.png

 

3. Wybierz widoki, które chcesz pobrać do udostępnienia, a następnie dotknij przycisku „Pobierz”.

app 3.png

 

4. Pobieranie plików rozpocznie się po „wybudzeniu” kamery iQ. Na karcie „Pobrane” (poniżej) możesz sprawdzić postępy i zobaczyć pobrane pliki.
Uwaga: prędkość pobierania różni się w zależności od sygnału 4G w bieżącej lokalizacji kamery iQ, a także od jakości połączenia smartfona z internetem przez sieć 4G.

app4.png

 

5. Po „wybudzeniu” kamery iQ i nawiązaniu połączenia z aplikacją zobaczysz poniższy ekran.

app 5.png

 

6. Po pobraniu plików zobaczysz poniższy ekran. W tym przykładzie pobierane jest tylko nagranie z przedniej kamery. Na ikonie smartfona pojawi się symbol zaznaczenia potwierdzający pobranie pliku na telefon.

app 7.png

 

7. Opcja udostępniania, zapisywania lub usuwania filmu pojawi się w aplikacji po kliknięciu trzech kropek obok miniatury.

app 8.png

 

Jak udostępnić zdarzenia nagrane przez kamerę iQ?

Jeśli masz subskrypcję Protect Plus, zdarzenia zarejestrowane przez kamerę iQ i przesłane do Nextbase Cloud będą widoczne na karcie „Zdarzenia” w aplikacji iQ.  Możesz udostępnić te pliki, wykonując opisane niżej czynności. Zrzut ekranu powyżej

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 5