Logo

How can we help?

Search Icon

Compatible models

Tryb prywatności

Co to jest tryb prywatności?

Gdy tryb prywatności jest włączony, kamera iQ przestaje nagrywać dźwięk i obraz w pojeździe.  Dzięki temu pasażerowie i ich rozmowy nie są nagrywani.  Nagrywanie wideo na zewnątrz za pomocą kamery przedniej i kamery na tylnej szybie będzie kontynuowane, ale bez dźwięku.

 

Jak włączyć tryb prywatności?

Tryb prywatności można włączyć za pomocą polecenia głosowego.  Użyj polecenia głosowego „Hej, kamero, włącz tryb prywatności”. 

Gdy tryb prywatności jest włączony, na kamerze iQ wyświetla się ikona trybu prywatności, jak pokazano poniżej.

 

Privacy Mode.png

 

Jak wyłączyć tryb prywatności?

Tryb prywatności można wyłączyć za pomocą polecenia głosowego.  Użyj polecenia głosowego „Hej, kamero, wyłącz tryb prywatności”.  Tryb prywatności wyłączy się automatycznie, gdy kierowca zatrzyma się, a iQ przejdzie w tryb parkingowy Smart Sense.

 

Trybem prywatności nie można zarządzać w aplikacji. 

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 5 z 20