Logo

How can we help?

Search Icon

Compatible models

Polecenia głosowe

Co to jest polecenie głosowe?

Polecenia głosowe umożliwiają sterowanie niektórymi funkcjami kamery iQ za pomocą wypowiedzi.  Oznacza to, że możesz obsługiwać iQ bez użycia rąk, aby skupić się na drodze.

Jak korzystać z poleceń głosowych?

Kamera iQ na podstawie słowa aktywującego rozpoznaje, kiedy chcesz użyć polecenia głosowego.  Gdy powiesz „Hej, kamero samochodowa”, iQ rozpozna słowo aktywujące i wyświetli ikonę polecenia głosowego na ekranie. Możesz wtedy użyć jednego z poleceń głosowych rozpoznawanych przez kamerę, aby wykonać daną czynność.

Jakie polecenia głosowe rozpoznaje kamera iQ?

Poniżej znajdziesz się kilka przykładów poleceń głosowych, których można używać z kamerą iQ. Urządzenie rozpoznaje również warianty tych poleceń:

Funkcja Polecenie głosowe Efekt
Zabezpieczanie pliku „Hej, kamero, zabezpiecz ten plik” Zabezpiecza bieżący zestaw plików nagrywanych przez iQ, aby nie zostały nadpisane, gdy karta SD się zapełni.
Uruchamianie trybu świadka „Hej, kamero, uruchom tryb świadka” Włącza tryb świadka i rozpoczyna transmisję na żywo.  
Zatrzymywanie trybu świadka „Hej, kamero, zatrzymaj tryb świadka” Wyłącza tryb świadka i kończy transmisję na żywo.
Włączanie nagrywania dźwięku „Hej, kamero, rozpocznij nagrywanie dźwięku” Włącza nagrywanie dźwięku.
Wyłączanie nagrywania dźwięku „Hej, kamero, zatrzymaj nagrywanie dźwięku” Wyłącza nagrywanie dźwięku.
Rozpoczynanie nagrywania „Hej, kamero, rozpocznij nagrywanie” Rozpoczyna nagrywanie wideo.
Zatrzymywanie nagrywania „Hej, kamero, zatrzymaj nagrywanie” Zatrzymuje nagrywanie wideo przez kamerę iQ.
Uruchamianie trybu prywatności „Hej, kamero, włącz tryb prywatności” Włącza tryb prywatności i zatrzymuje nagrywanie dźwięku i obrazu w kabinie.
Zatrzymywanie trybu prywatności „Hej, kamero, wyłącz tryb prywatności” Wyłącza tryb prywatności i rozpoczyna nagrywanie dźwięku i obrazu w kabinie.
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 25 z 45