Logo

How can we help?

Search Icon

Compatible models

Objaśnienie ikon na kamerze iQ

Co oznaczają ikony?

Na ekranie zwróconym w stronę kabiny wyświetlają się ikony. Na rysunku poniżej domyślne logo iQ wskazuje, gdzie znajduje się ekran. 

iQ Hi Res.png

Ikony na kamerze iQ

Power on.png Ekran włączania zasilania
QR code.png

Kod QR – połączenie z kamerą iQ za pomocą kodu QR.

Aby go zeskanować, musisz użyć aplikacji Nextbase iQ.

Onboarding mode.png Przygotowywanie kamery iQ do konfiguracji
Device setup in progress.png Trwa konfiguracja kamery iQ
Update in progress.png Trwa aktualizacja kamery iQ
Onboarding success.png

Działanie zakończone powodzeniem

Konfiguracja, aktualizacja itd.

Loop recording.png

Trwa nagrywanie w pętli

Ikona widoczna w zwykłym trybie jazdy.

Protected.png

Nagrania zabezpieczone

Power off.png Ekran wyłączania zasilania
Witness Mode active.png

Tryb świadka jest aktywny

Aktywacja za pomocą polecenia głosowego „Hej, kamero, uruchom tryb świadka”.

Wyłączanie za pomocą polecenia głosowego „Hej, kamero, zatrzymaj tryb świadka”.

Parking mode.png

Tryb parkingowy Smart Sense jest aktywny

Kamera iQ będzie wykrywać ruch i nagrywać go w razie potrzeby.

Artykuł na temat trybu parkingowego Smart Sense

Privacy Mode.png Nagrywanie w pętli z aktywnym trybem prywatności
Live View.png Nagrywanie w pętli z aktywnym podglądem na żywo
Graphics.png Formatowanie karty SD
Alarm.png Syrena aktywowana przez aplikację
Motiond detected.png Wykryto ruch
Impact.png Wykryto uderzenie/przemieszczenie pojazdu
ESOS activated.png Aktywowano funkcję Emergency SOS
ESOS error - chceck your phone.png Błąd funkcji Emergency SOS

ESOS - timer - 00.png ESOS - timer - 87.png ESOS - timer - 110.png

Emergency SOS – odliczanie od 110 do 0
ESOS sent.png ESOS failed.png Pomyślne/nieudane wysłanie wiadomości Emergency SOS – w przypadku awarii należy zresetować kamerę iQ
Bluetooth connected.png Kamera iQ jest połączona z telefonem komórkowym przez Bluetooth
Remote cloud transfer.png Zdalne przesyłanie danych do chmury
Voice commnad processing.png Voice command not found.png Przetwarzanie polecenia głosowego / nierozpoznane polecenie głosowe
Replace SD.png No SD card.png General error.png Stany błędów – Wymień kartę SD / Nie wykryto karty SD / Błąd ogólny
No 4G.png Poor 4g.png 4g.png Good 4g.png Siła sygnału – Brak sygnału / Słaby / Średni / Silny
No GPS.png Brak sygnału GPS

 

 

 

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 25 z 83