Logo

How can we help?

Search Icon

Compatible models

Dostęp współdzielony

Czy mogę podzielić się korzyściami z iQ ze znajomymi lub rodziną?

Tak. Jeśli masz subskrypcję Protect Plus, możesz udostępniać iQ maksymalnie czterem innym osobom bez dodatkowych opłat.

Użytkownicy subskrypcji Protect lub Solo muszą przejść na wyższy plan, aby współdzielić dostęp do swojego urządzenia iQ. 

Jeśli chcesz przejść na wyższy poziom subskrypcji, skorzystaj z linku. 

Jak udostępnić kamerę iQ?

Swoją kamerę iQ możesz udostępnić przy użyciu aplikacji iQ, wykonując opisane niżej czynności.

 

Na telefonie właściciela konta:


1. Otwórz ustawienia iQ i wybierz „Dostęp współdzielony”.

App settings 2.png


2. W menu „Dostęp współdzielony” wybierz opcję „Dodaj użytkownika konta współdzielonego”.

Shared access.png

 

3. Poproś osobę, której chcesz udostępnić kamerę iQ, aby postępowała zgodnie z instrukcjami podanymi w aplikacji iQ i zeskanowała kod QR widoczny po wyświetleniu monitu.

App Shared QR.png

 

 

Na telefonie użytkownika z dostępem współdzielonym:

4. Użytkownik z dostępem współdzielonym musi mieć zainstalowaną aplikację iQ na swoim smartfonie i wybrać „Rozpocznij”, a następnie „Powiąż z kamerą iQ innego użytkownika”.

IXpZ8Pw_uY6jnvXv.png

5. Użytkownik z dostępem współdzielonym zobaczy następujący ekran.
Kg59u6aNXgGskDRm.png

6. Wyświetli się strona z prośbą o pozwolenie użytkownika na dostęp do kamery smartfona. Po zaakceptowaniu tej prośby na następnej stronie pojawi się okno umożliwiające użytkownikowi zeskanowanie kodu QR posiadacza konta głównego.
jK0sKKGqx7oF0S79 (1).png

7. Po zeskanowaniu kodu użytkownik uzyska współdzielony dostęp do kamery iQ głównego użytkownika i zostanie wyświetlone menu główne.

Do czego mają dostęp osoby, którym udostępniam kamerę iQ?

Jeśli udostępnisz komuś swoją kamerę iQ, ta osoba będzie miała dostęp do prawie wszystkich funkcji i opcji zawartych w Twojej subskrypcji iQ.

Jedyne obszary aplikacji iQ, które będą niedostępne, to „Płatności”, „Subskrypcje”, „Dostęp współdzielony” i „Usuwanie filmów”.

 

Jak odebrać dostęp osobie, której wcześniej udostępniono kamerę iQ?

Udostępnianiem kamery iQ możesz zarządzać na stronie „Dostęp współdzielony” w aplikacji iQ.

Na tej stronie możesz sprawdzać, komu udostępniasz kamerę iQ, i usuwać użytkowników z dostępem współdzielonym.

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 3