Logo

How can we help?

Search Icon

Compatible models

Tryb niskiego poziomu akumulatora

Co to jest tryb niskiego poziomu akumulatora?

Aby chronić akumulator pojazdu, iQ monitoruje napięcie i odcina zasilanie od kamery iQ, jeśli napięcie akumulatora spadnie poniżej określonego poziomu. Ma to na celu zapobieżenie spadkowi poziomu naładowania akumulatora do poziomu, przy którym zapłon pojazdu nie będzie działał prawidłowo.

Wiele innych podstawowych funkcji (takich jak wyłączanie i włączanie silnika) wymaga dobrego stanu akumulatora do niezawodnego działania zgodnie z założeniami producenta pojazdu.

 

Czy mogę skonfigurować tryb niskiego poziomu akumulatora?

Tak. Aplikacja Nextbase iQ umożliwia regulację poziomu napięcia, przy którym odcinane jest zasilanie kamery. Nie zalecamy jednak zmieniania tej wartości, chyba że znasz napięcie akumulatora. Przed zainstalowaniem kamery iQ zawsze zalecana jest kontrola stanu akumulatora.

 

Wartość niskiego poziomu akumulatora jest domyślnie ustawiona w aplikacji na 12 V. 

 

Aby zmienić wartość odcięcia dla niskiego poziomu akumulatora w aplikacji iQ, wykonaj opisane niżej czynności. 

UWAGA – przed zmianą poziomu napięcia zapoznaj się z instrukcją obsługi pojazdu.

  1. Otwórz ustawienia iQ i wybierz „Tryb niskiego poziomu akumulatora”.


  2. Na następnej stronie wybierz „Tryb niskiego poboru prądu”.


  3. Na następnym ekranie zostaną wyświetlone różne wartości odcięcia w trybie niskiego poboru prądu. Przed kontynuowaniem wybierz poziom odpowiedni dla danego pojazdu.
    Przypomnienie: wpłynie to na wydajność akumulatora, dlatego przed regulacją zapoznaj się z instrukcją obsługi pojazdu.

    lpm.jpg

  4. Domyślne ustawienie jest wyróżnione powyżej. Jest to optymalne ustawienie, które umożliwia prawidłowe działanie kamery iQ, a także ochronę akumulatora pojazdu.

 

Jeśli wartość odcięcia akumulatora jest ustawiona na zbyt wysokie napięcie, kamera iQ prawdopodobnie wyłączy się, aby chronić akumulator pojazdu, co może spowodować pominięcie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem podczas parkowania.

 

Jeśli wartość odcięcia akumulatora jest ustawiona na zbyt niskie napięcie, akumulator może zostać rozładowany do poziomu, przy którym nie będzie można uruchomić pojazdu.

 

 

 

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 3 z 8