Logo

How can we help?

Search Icon

Compatible models

Tryb parkingowy Smart Sense

Co to jest tryb parkingowy Smart Sense?

Tryb parkingowy Smart Sense to przełomowa funkcja, która wykorzystuje technologię radarową do wysyłania powiadomień w przypadku wykrycia ruchu w polu sensorycznym kamery samochodowej. Tryb parkingowy Smart Sense aktywuje się po wyłączeniu pojazdu.

Co się stanie po aktywowaniu trybu parkingowego Smart Sense?

Na kamerze iQ pojawi się ikona trybu parkingowego Smart Sense (patrz poniżej). Gdy kamera iQ wykryje ruch, nagra krótki plik. Jeśli nie wykryto dalszego ruchu poza pojazdem, iQ zatrzyma nagrywanie i przejdzie w tryb gotowości.  

Jeśli iQ wykryje dalszy ruch poza pojazdem, będzie kontynuować nagrywanie do momentu zatrzymania ruchu.  Jeśli iQ wykryje uderzenie w tym czasie, utworzy zdarzenie i wyśle powiadomienie.

Poniższy zrzut ekranu przedstawia sposób wyświetlania powiadomienia o trybie parkingowym Smart Sense:

Crash Notification - Protect Plus User.png

Aplikacja iQ wyświetli następnie nagranie z fragmentem dotyczącym uderzenia podświetlonym na czerwono na pasku odtwarzania, jak pokazano poniżej:

History-Event playback.png

 

Co oznaczają ikony na ekranie?

Symbol „P” na niebieskiej tarczy oznacza, że kamera iQ działa w trybie parkingowym Smart Sense.


Czerwona sylwetka osoby oznacza, że kamera iQ wykryła ruch za pomocą czujnika radarowego.


Czerwone kółko oznacza, że kamera iQ wykryła fizyczne uderzenie. W takim przypadku plik zostanie automatycznie przesłany do sekcji „Zdarzenia” w aplikacji iQ. 


Impact.png

Czy można wyregulować czułość? 

Tak, ustawienia czujnika zbliżeniowego można dostosować w aplikacji iQ. Może być konieczne zmniejszenie czułości, jeśli samochód jest zaparkowany na zatłoczonym parkingu lub w miejscu, w którym czujnik może się często uruchamiać.


Motion sensitivity - No Rear Camera.png

Co to jest zdarzenie związane z bezpieczeństwem?

Zdarzenie związane z bezpieczeństwem to sytuacja, którą kamera iQ uznaje za ważną. Jeśli iQ wykryje ruch za pomocą czujnika ruchu (przyspieszeniomierza i radaru), zapisze plik, prześle go do Nextbase Cloud i wyśle powiadomienie na Twój telefon. Wymagana jest subskrypcja Protect lub Protect Plus.

Motion detected Notification - Protect Plus User.png

Napięcie aktywacji trybu parkingowego Smart Sense

Na podstawie tego ustawienia kamera iQ rozpoznaje, czy pojazd jest włączony, czy wyłączony. Kamera iQ mierzy napięcie akumulatora pojazdu, a gdy jest wysokie, przechodzi w tryb jazdy. Gdy napięcie jest niskie (pojazd jest wyłączony), kamera przechodzi w tryb parkingowy Smart Sense.

Jaki poziom napięcia aktywacji trybu parkingowego Smart Sense należy ustawić?

Domyślne ustawienie to 13 V i jest ono odpowiednie dla zdecydowanej większości pojazdów. Jeśli jednak kamera iQ nie przechodzi w tryb parkingowy Smart Sense zgodnie z oczekiwaniami lub przechodzi w ten tryb podczas jazdy, należy dostosować próg. Takie sytuacje najczęściej występują w pojazdach elektrycznych.

Napięcie akumulatora różni się znacznie w zależności od pojazdu, więc znalezienie odpowiedniego limitu może w niektórych przypadkach wymagać prób i błędów. Należy również skonsultować się z producentem pojazdu w celu potwierdzenia ustawień.

Jak zmienić to ustawienie? 

Przejdź do sekcji „Ustawienia iQ” w aplikacji iQ, wybierz kolejno opcje „Tryb parkingowy Smart Sense” i „Napięcie aktywacji Smart Sense”, a następnie zmień napięcie o 0,1 V. Jeśli problem nadal występuje, powtarzaj ten krok, aż ustanie.
WAŻNE –
po zmianie progu w aplikacji należy ponownie uruchomić (wyłączyć i z powrotem włączyć) kamerę iQ , aby zostały zastosowane nowe ustawienia. 

 

Skąd mam wiedzieć, czy moje ustawienia są prawidłowe?

Jeśli napięcie jest za niskie

Jeśli napięcie aktywacji trybu parkingowego Smart Sense jest ustawione na zbyt niskim poziomie dla pojazdu, może się okazać, że kamera iQ pozostaje włączona i nagrywa, gdy pojazd jest wyłączony.

Jeśli napięcie jest za wysokie

Jeśli napięcie aktywacji trybu parkingowego Smart Sense jest ustawione na zbyt wysokim poziomie dla pojazdu, może się okazać, że kamera iQ albo nie włącza się i nie rozpoczyna nagrywania po włączeniu pojazdu, albo włącza tryb parkingowy Smart Sense, gdy pojazd jest w ruchu.

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 8 z 27