Logo

How can we help?

Search Icon

Compatible models

Informacje o napięciu kamery iQ

Kamera iQ ma dwie wartości napięcia, które można zmienić w ustawieniach.

  • Napięcie aktywacji trybu Smart Sense
  • Tryb niskiego poboru prądu 

Więcej informacji na temat każdego z nich znajdziesz poniżej.

Co to jest napięcie aktywacji trybu Smart Sense?

Napięcie aktywacji trybu Smart Sense określa, czy kamera iQ powinna być w trybie jazdy, czy nie.

Domyślne ustawienie napięcia aktywacji Smart Sense to 13 V. Podczas użytkowania oczekuje się, że funkcja będzie działać przy napięciu 13 V lub wyższym w zależności od pojazdu.  

Co to jest tryb niskiego poboru prądu?

Domyślne ustawienie trybu niskiego napięcia to 12 V, co oznacza, że jeśli napięcie akumulatora pojazdu spadnie poniżej tej wartości, zasilanie zostanie odcięte od kamery iQ. Użytkownicy mogą dostosować to ustawienie w aplikacji iQ, ale zalecamy ostrożność podczas wprowadzania jakichkolwiek zmian. 

Przed dokonaniem jakichkolwiek dużych zmian w ustawieniach należy skonsultować się z producentem pojazdu. 

Więcej informacji na temat trybu niskiego poboru prądu znajdziesz w poniższym artykule.

Tryb niskiego poziomu akumulatora


Poniższy wykres pokazuje, w jakim stanie znajdzie się kamera w zależności od napięcia w samochodzie.

Ile różnych trybów zasilania ma iQ?

Kamera iQ obsługuje dwa tryby.

Tryb parkingowy Smart Sense – jest to tryb bezpieczeństwa od 12 do 13 V.

Tryb jazdy – tryb, w którym pojazd jest w ruchu i ma napięcie powyżej 13 V. 

Gdy napięcie pojazdu spadnie poniżej 12 V, kamera się wyłączy.

 

Tryb jazdy (13 V+)

Gdy silnik jest włączony, iQ przechodzi w tryb jazdy.

Jest to domyślny tryb i funkcjonalność po uruchomieniu samochodu, kamera jest w pełni sprawna i rozpoczyna nagrywanie. Wartości progowe wyzwalacza są automatycznie dostosowane do reakcji na zdarzenia drogowe, takie jak uderzenie lub zatrzymanie awaryjne. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, co spowoduje, że kamera utworzy wydarzenie, zapoznaj się z poniższym artykułem. 

Nazwy plików

Tryb parkingowy Smart Sense (12 V – 13 V) 

Gdy silnik jest WYŁĄCZONY, iQ przechodzi w tryb parkingowy Smart Sense.

Kamera iQ automatycznie rozpoznaje, kiedy pojazd nie jest używany, opierając się na działaniu akcelerometru i radaru przez 30 sekund po wyłączeniu zapłonu. Z chwilą, gdy nie zostanie wykryty żaden dalszy ruch, tryb parkingowy Smart Sense ustawi iQ w trybie bezpieczeństwa niskiej mocy.

Radar i akcelerometr pozostaną aktywne w tym stanie, gdy zostanie wykryty ruch, iQ przełączy się z powrotem w tryb parkingowy Smart Sense, aby zarejestrować zdarzenie.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Tryb parkingowy Smart Sense.

 

Tryb niskiego poboru prądu (poniżej 12 V)

O ile ustawienie to nie zostanie zmienione w aplikacji, kamera iQ nie będzie działać przy tym napięciu. 

Tryb bezpieczeństwa o niskim poborze mocy działa z wykorzystaniem kilku czujników (przede wszystkim radaru), które aktywują tryb parkingowy Smart Sense kamery iQ z chwilą wykrycia, że wokół pojazdu zaistniało potencjalne ryzyko.

Kamera iQ przechodzi w tryb niskiego poboru energii, gdy samochód nie jest używany. 

Tryb niskiego poboru energii jest oznaczony poniższą ikoną:

Low voltage.png

 

 

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 11 z 22