Logo

How can we help?

Search Icon

Compatible models

Skanowanie kodu QR

Aby skonfigurować kamerę samochodową iQ, należy zeskanować kod QR wyświetlany na ekranie. 

Jeśli masz problem z zeskanowaniem kodu, postępuj zgodnie z tymi zaleceniami:

Nie trzymaj kamery w dłoni.

Przeprowadź próbną instalację kamery iQ, aby uzyskać najlepszy kąt, zanim zdecydujesz się przykleić urządzenie do przedniej szyby. Po podłączeniu upewnij się, że wisząca część kamery iQ jest ustawiona pionowo względem aparatu telefonu.

Nie przechylaj telefonu.

Aparat telefonu może mieć problem z zeskanowaniem kodu, jeśli jest przechylony pod kątem. Upewnij się, że aparat jest na poziomie kamery iQ, aby uzyskać najlepszą perspektywę.

Zachowaj dystans.

Jeśli trzymasz telefon zbyt blisko lub zbyt daleko, kod nie zostanie zeskanowany. Spróbuj trzymać telefon w odległości około 30 cm i powoli przesuwać go w kierunku kodu QR.

(Niektóre aparaty nie mogą ustawiać ostrości w zbliżeniu tak dobrze jak inne, więc być może będzie trzeba trzymać telefon w nieco większej odległości).

Wyczyść obiektyw.

Obiektyw telefonu może zbierać dużo kurzu i smug, które mogą wpływać na jasność obrazu. Jeśli widzisz coś, co może zasłaniać widok, wyczyść obiektyw miękką szmatką.

  1. Usuń przezroczystą folię z wiszącego wyświetlacza iQ (pomaga to wyeliminować odblaski).
  2. Po wyświetleniu komunikatu w aplikacji zezwól jej na dostęp do kamery urządzenia. Jeśli nie przyznasz tego uprawnienia, nie będziesz mieć możliwości zeskanowania kodu QR. 


  3. Przesuń aparat telefonu w kierunku kodu QR, a następnie powoli odsuń telefon od wyświetlacza kamery iQ, co da największą szansę na ustawienie ostrości i prawidłowe zeskanowanie kodu.


  4. Jeśli kod QR nie zostanie zeskanowany lub na urządzeniu iQ pojawi się błąd, zaleca się wyłączenie urządzenia, a następnie jego ponowne włączenie, a także wymuszenie całkowitego zamknięcia aplikacji. Po wymuszonym zamknięciu aplikacji powtórz krok 3.
  5. Po pomyślnym zeskanowaniu kodu QR zostanie wyświetlony poniższy ekran umożliwiający zamontowanie urządzenia iQ.
    Uwaga: jeśli urządzenie wymaga aktualizacji oprogramowania sprzętowego, rozpocznie się ona automatycznie podczas konfiguracji.
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 3 z 98