Logo

How can we help?

Search Icon

Compatible models

Czułość na ruch

Co to jest radar?

Funkcja radaru w Nextbase iQ powiadamia o ruchu wykrytym w polu sensorycznym kamery. Czujniki radarowe znajdują się zarówno w przedniej, jak i tylnej kamerze. Pełne pokrycie pojazdu uzyskuje się dzięki połączeniu obu kamer samochodowych.

* Funkcja czułości na ruch jest dostępna tylko w ramach subskrypcji. Subskrypcje

Osoba stojąca obok samochodu

Opis wygenerowany automatycznie

 

 

Czy mogę zmienić ustawienia?

Aplikacja iQ umożliwia zmianę czułości radaru w każdym kierunku (patrz ekran poniżej), a także pozwala dostosować ustawienia powiadomień, aby odfiltrować ostrzeżenia o powtarzających się lub nieistotnych zdarzeniach. Dzięki temu otrzymasz powiadomienie tylko wtedy, gdy będzie naprawdę ważne. 

 

  1. Kliknij „Więcej” w prawym dolnym rogu ekranu głównego aplikacji, aby wyświetlić poniższe menu: App 4.png

  2. Następnie kliknij „Ustawienia czujnika zbliżeniowego”.
    app5.png
  3. Na widocznym poniżej ekranie możesz nacisnąć niebieski obszar i przeciągnąć go dalej od pojazdu lub bliżej, w zależności od preferencji.
    WAŻNE – im większy jest obszar czujnika zbliżeniowego, tym bardziej czuły będzie radar. Jeśli samochód znajduje się na obszarze o dużym natężeniu ruchu, spowoduje to rejestrowanie większej ilości materiału filmowego, pobór większej ilości energii z akumulatora pojazdu i wykorzystanie dodatkowego miejsca na karcie SD.
    Picture13.png
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 6