Logo

How can we help?

Search Icon

Compatible models

Ustawienia uprawnień i powiadomień

Czym są uprawnienia aplikacji i dlaczego są one ważne?

Termin „uprawnienia aplikacji” odnosi się do aplikacji proszącej o pozwolenie na dostęp do niektórych funkcji smartfona, takich jak Bluetooth, Wi-Fi, dane o lokalizacji GPS i innych. Aplikacja Nextbase iQ wymaga przyznania kilku uprawnień, aby zapewnić pełną funkcjonalność. 

Jeśli odmówisz aplikacji dostępu, nie będziesz mieć możliwości korzystania ze wszystkich funkcji aplikacji.

Podczas konfiguracji urządzenia iQ pojawi się prośba o zezwolenie na wymienione poniżej uprawnienia.

Uprawnienia te obejmują:

 • Powiadomienia – wymagane, aby kamera iQ mogła powiadamiać Cię o zdarzeniach.
 • Aparat – wymagane do zeskanowania kodu QR konfiguracji. 
 • Bluetooth – wymagane do skonfigurowania funkcji Emergency SOS.
 • Wi-Fi – wymagane do wyświetlania i pobierania filmów.
 • Urządzenia w pobliżu (Android) – wymagane, aby kamera iQ mogła automatycznie ponownie nawiązać połączenie.
 • Lokalizacja GPS – musi być ustawiona na „Zawsze włączone”, aby można było korzystać z funkcji Emergency SOS.
 • Aktywność ruchowa i fitness (tylko iOS) – wymagane do korzystania z funkcji Emergency SOS.
 • Sieć lokalna (tylko iOS) – wymagane, ponieważ umożliwia aplikacji Nextbase iQ wykrycie kamery iQ.
 • Odświeżanie aplikacji w tle – wymagane, ponieważ umożliwia aplikacji nawiązywanie połączeń i ponawianie ich w tle.
 • Dostęp do plików i multimediów (tylko Android) – wymagane, jeśli chcesz pobrać pliki z aplikacji do domyślnej galerii na smartfonie.
 • Dane mobilne – wymagane, gdy sieć Wi-Fi nie jest dostępna, a aplikacja musi uzyskać dostęp do Internetu.
 • Optymalizacja zużycia baterii (tylko Android) – zaleca się wyłączenie, aby zapobiec zamykaniu aplikacji w tle.

Centrum powiadomień

Jest to obszar aplikacji, w którym możesz dostosować sposób otrzymywania powiadomień o zdarzeniach z kamery iQ. Możesz ustawić preferencje podczas konfiguracji. Jeśli chcesz je zmienić w aplikacji po zakończeniu konfiguracji, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami 👇🏻

 1. W aplikacji kliknij „Więcej”, a następnie przejdź do centrum powiadomień.


 2. Następny ekran umożliwia wyłączenie powiadomień push – zdecydowanie zaleca się ich pozostawienie, ponieważ bez nich smartfon nie będzie otrzymywał powiadomień w czasie rzeczywistym z iQ.
  Wybranie opcji „Alerty dotyczące zdarzeń” pozwala zarządzać powiadomieniami o zdarzeniach.

 3. Poniższy ekran umożliwia włączanie i wyłączanie powiadomień o określonych zdarzeniach. 


 4. W centrum powiadomień możesz zarządzać promocjami i preferencjami e-mail. Wystarczy kliknąć „Promocje”, aby przejść do poniższego ekranu.

  blobid0.png
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 3 z 10