Logo

How can we help?

Search Icon

Compatible models

Emergency SOS

 

Co to jest funkcja Emergency SOS?

Emergency SOS to jedna z najlepszych na świecie funkcji bezpieczeństwa, która w razie wypadku – przy braku reakcji kierowcy – automatycznie powiadamia służby ratunkowe i udostępnia im kluczowe informacje, takie jak lokalizacja, dane medyczne i grupa krwi. 

Jak skonfigurować funkcję Emergency SOS?

Funkcję Emergency SOS możesz skonfigurować w aplikacji iQ (wymagana subskrypcja), dodając informacje medyczne, dane osobowe i szczegóły dotyczące pojazdu. 

Kliknij kartę „Więcej” w prawym dolnym rogu aplikacji, a następnie wybierz opcję Emergency SOS, jak pokazano poniżej.

Zrzut ekranu telefonu

Opis wygenerowany automatycznie

Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji iQ, aby dodać informacje i skonfigurować funkcję Emergency SOS.

Dlaczego potrzebuję funkcji Emergency SOS?

Poniżej znajduje się schemat pokazujący, jak może działać funkcja Emergency SOS. Aby umożliwić działanie tej funkcji, upewnij się, że masz aktywną subskrypcję iQ. 

Po pomyślnym uruchomieniu funkcji Emergency SOS służby ratunkowe będą powiadamiane o Twojej lokalizacji, a także będą mieć podstawowe informacje o Twoim stanie zdrowia, które mogą wymagać dostosowania standardowych procedur na miejscu.

 

blobid1.png

Co jeszcze trzeba wiedzieć o funkcji Emergency SOS?

Ustawienie odpowiednich uprawnień na telefonie ma kluczowe znaczenie dla działania funkcji Emergency SOS. Zapoznaj się z artykułem „Uprawnienia”, który zawiera informacje o tym, jak skonfigurować kamerę iQ w celu wysyłania powiadomień SMS o wypadku.

W razie wypadku aplikacja iQ będzie wymagała połączenia z siecią i sygnału komórkowego w celu wysłania niewielkiego pakietu danych (ok. 1,5 KB) do służb ratunkowych. Jeśli nie ma zasięgu sieci, aplikacja nie może wysłać danych.

Reakcja służb ratowniczych może się różnić w zależności od terytorium, a funkcja ta może nie obejmować niektórych obszarów.

 

 

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 8