Logo

How can we help?

Search Icon

Compatible models

Režim strážce – JIŽ BRZY

Co je režim strážce?

Režim strážce umožňuje nastavit omezení rychlosti a polohy vašeho vozidla. Při překročení těchto limitů vám iQ zašle oznámení. Díky tomu můžete sledovat činnost svého vozu, když ho řídí obsluha, mechanici nebo jiní řidiči.

Jak funguje režim strážce?

Upozornění na rychlostní omezení

Upozornění na rychlostní omezení vám umožní nastavit rychlostní omezení pro vaše iQ.  Pokud iQ zjistí, že se pohybuje rychlostí, která je rychlejší než nastavený limit, zašle vám oznámení. 

Po odeslání upozornění na omezení rychlosti bude iQ nadále sledovat svou rychlost, ale po dobu následujících pěti minut neodešle další oznámení. Pokud se vaše vozidlo bude stále pohybovat vyšší rychlostí, než je nastavené rychlostní omezení, po pěti minutách dostanete další oznámení.

Oznámení o poloze

Upozornění na polohu vám umožní určit oblast na mapě, kterou bude iQ sledovat. Pokud iQ zjistí, že cestovalo z nebo do určené oblasti, pošle vám oznámení.

Po odeslání oznámení o poloze bude iQ nadále sledovat svou polohu, ale po dobu následujících pěti minut neodešle další oznámení. Pokud iQ po pěti minutách opět vyjede ze zadané oblasti nebo se do ní vrátí, odešle další oznámení.

Jak povolím režim strážce?

Režim strážce můžete nastavit pomocí aplikace iQ (musíte mít předplatné).  Klikněte na kartu Více v pravém dolním rohu aplikace a poté na Režim strážce, jak je znázorněno níže.

Karta Více – režim strážce.png

Stránka Režim strážce umožňuje vypínat a zapínat upozornění pro každou funkci režimu strážce zvlášť. Také zajišťuje přístup k nastavení každé funkce klepnutím na tlačítka Upravit pod ikonami přepínačů.

Nabídka režimu strážce – geo plot povolen.svg

Jak upravím limity režimu strážce?

Limit oznámení rychlosti 

Když klepnete na tlačítko Upravit limit oznámení rychlosti, můžete pomocí tlačítek na obou stranách zvýšit nebo snížit limit. Až budete se zobrazeným limitem spokojeni, klepněte na tlačítko „Použít změny“ a limit oznámení rychlosti se nastaví.

Upravit práh oznámení rychlosti.svg

 

Oblast upozornění na polohu

Když klepnete na tlačítko „Upravit polohu“, zobrazí se mapa ukazující aktuální polohu vašeho iQ a modrý kruh, který označuje oblast, kterou bude vaše iQ sledovat.  Přetažením mapy můžete kruh posunout a poté můžete pomocí prstů upravit jeho velikost. Pokud jste s oblastí zvýrazněnou modrým kruhem spokojeni, klepněte na tlačítko „Použít změny“.

Úprava poloměru geo plotu – výchozí.svg

Vaše zařízení iQ odešle oznámení, kdykoli vjede do oblasti označené modrým kruhem nebo ji opustí.

 

Jak poznám, že je režim strážce zapnutý?

Pokud je zapnuta jakákoli funkce režimu strážce, zobrazí se na úvodní stránce aplikace iQ ikona režimu strážce. Klepnutím na ikonu režimu strážce v zobrazení mapy se dostanete přímo na stránku nastavení režimu strážce.

Režim strážce povolen.png

 

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 12 z 22