Logo

How can we help?

Search Icon

Compatible models

Režim slabé autobaterie

Co je režim slabé autobaterie?

Za účelem ochrany vozidla iQ monitoruje napětí akumulátoru a pokud jeho napětí klesne pod stanovenou úroveň, iQ se odpojí. Tato funkce zabrání poklesu stavu akumulátoru na úroveň, která by ohrozila funkce zapalování vozidla.

Mnoho dalších základních funkcí (např. zastavení/nastartování vozidla) závisí na dobrém stavu akumulátoru, aby spolehlivě fungovaly podle záměru výrobce vozidla.

 

Mohu režim slabé autobaterie upravit?

Ano. Aplikace Nextbase iQ vám umožní nastavit úroveň napětí, při které se spustí vypnutí při nízkém stavu autobaterie, avšak nedoporučujeme nastavení upravovat, pokud neznáte napětí akumulátoru vašeho vozidla. Před instalací iQ vždy doporučujeme provést kontrolu stavu autobaterie.

 

Vypnutí při nízkém stavu autobaterie je v aplikaci ve výchozím nastavení nastaven na 12 V. 

 

Úroveň nízkého napětí můžete změnit v aplikaci iQ podle následujících pokynů. 

UPOZORNĚNÍ – před změnou prahové hodnoty napětí si vždy přečtěte příručku k vozidlu.

  1. Klikněte na nastavení iQ a vyberte „Režim slabé autobaterie“


  2. Na další stránce vyberte možnost „Vypnutí při nízkém stavu autobaterie“.


  3. Na další obrazovce se zobrazí různé úrovně vypnutí baterie pro „režim nízké baterie“. Před pokračováním vyberte příslušnou úroveň pro vaše konkrétní vozidlo.
    Připomenutí: Tento krok ovlivní výkon baterie, proto si před nastavením přečtěte příručku k vozidlu.

    lpm.jpg

  4. Výchozí nastavení je zvýrazněno výše. Toto nastavení je optimální pro ochranu baterie vozidla a zároveň umožňuje správnou funkci iQ.

 

Pokud je úroveň vypnutí při nízkém stavu autobaterie nastavena na příliš vysoké napětí, iQ se pravděpodobně vypne, aby chránil baterii vozidla, což by mohlo mít za následek, že při parkování vozidla dojde k nezachycení bezpečnostních událostí.

 

Pokud je úroveň vypnutí při nízkém stavu autobaterie nastavena na příliš nízké napětí, může být baterie vozidla vypotřebována do bodu, kdy nemusí být možné vozidlo nastartovat.

 

 

 

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 3 z 8