Logo

How can we help?

Search Icon

Compatible models

Parkovací režim Smart Sense

Co je parkování Smart Sense?

Parkování Smart Sense je revoluční funkce, která využívá radarovou technologii k odesílání oznámení, pokud je v senzorickém poli palubní kamery zjištěn pohyb. Když je motor vozidla vypnutý, parkovací režim Smart Sense se aktivuje.

Co se stane, když je aktivováno parkování Smart Sense?

Na displeji iQ se zobrazí ikona parkování Smart Sense (viz níže). Když iQ detekuje pohyb, zaznamená krátký soubor. Pokud není zjištěn žádný další pohyb mimo vozidlo, iQ přestane nahrávat a přejde do pohotovostního režimu.

Pokud iQ zaznamená další pohyb mimo vozidlo, bude pokračovat v nahrávání, dokud pohyb neustane.  Pokud iQ během této doby zjistí náraz, vytvoří událost a pošle oznámení.

Na následující obrazovce je znázorněno, jak se zobrazí oznámení o parkování Smart Sense:

Oznámení o nárazu – uživatel Protect Plus.png

Aplikace iQ poté zobrazí záznam s lištou přehrávání s červeně zvýrazněnou částí nárazu, jak je znázorněno níže:

Historie – přehrání události.png

 

Co znamenají ikony na obrazovce?

„P“ uvnitř modrého štítu znamená, že iQ vstoupilo do režimu parkování Smart Sense.


Červená osoba znamená, že iQ detekovalo pohyb pomocí radarového senzoru.


Červený kruh znamená, že iQ zjistilo fyzický náraz. Pokud se tak stane, soubor se automaticky nahraje do sekce „Události“ aplikace iQ. 


Náraz.png

Je možné nastavit citlivost? 

Ano, nastavení blízkosti můžete upravit v aplikaci iQ. Pokud je vůz zaparkován na rušném parkovišti nebo v oblasti, kde je pravděpodobné, že bude senzor často aktivován, může být nutné citlivost snížit.


Citlivost pohybu – žádná přední kamera.png

Co je bezpečnostní událost?

Bezpečnostní událost je něco, co váš systém iQ považuje za důležité. Pokud iQ zaznamená pohyb pomocí snímače pohybu (G-senzor a radar), uloží soubor, nahraje jej do služby Nextbase Cloud a odešle oznámení do vašeho chytrého telefonu. (Vyžaduje se předplatné „Protect“ nebo „Protect Plus“)

Oznámení o zjištění pohybu – uživatel Protect Plus.png

Aktivační napětí pro parkovací režim Smart Sense

Díky tomu iQ pozná, zda motor vozidla běží. iQ měří napětí baterie vozidla, a když je napětí vysoké, iQ přejde do jízdního režimu. Když je napětí nízké (motor vozidla je vypnutý), iQ přejde do parkovacího režimu Smart Sense.

Jaká úroveň by měla být nastavena pro aktivační napětí parkovacího režimu Smart Sense?

Výchozí nastavení je 13 V a je vhodné pro naprostou většinu vozidel. Pokud však iQ nepřechází do parkovacího režimu Smart Sense podle očekávání nebo do tohoto režimu přechází během jízdy, je třeba prahovou hodnotu upravit. K tomu dochází nejčastěji u elektrických vozidel.

Napětí autobaterie se u různých vozidel značně liší, takže nalezení správného limitu pro vaše vozidlo může v některých případech vyžadovat metodu pokusu a omylu. Správnou hodnotu můžete také zjistit kontaktováním výrobce vozidla.

Jak změním toto nastavení? 

V aplikaci iQ přejděte do části „Nastavení iQ“, vyberte „Parkování Smart Sense“ a poté „Aktivační napětí Smart Sensea upravte napětí o 0,1 voltů. Pokud problém přetrvává, tento krok opakujte, dokud nebude vše v pořádku.
DŮLEŽITÉ – Po
změně prahové hodnoty v aplikaci bude nutné iQ restartovat (vypnout a znovu zapnout), aby se aktualizovaná nastavení projevila. 

 

Jak poznám, že mám chybná nastavení?

Pokud je hodnota příliš nízká.

Jestliže je napětí aktivace parkovacího systému Smart Sense nastaveno na úroveň, která je pro vaše vozidlo příliš nízká, může se stát, že systém iQ zůstane zapnutý a bude nahrávat, i když bude motor vozidla vypnutý.

Pokud je hodnota příliš vysoká.

Pokud je aktivační napětí parkovacího režimu Smart Sense nastaveno na úroveň, která je pro vaše vozidlo příliš vysoká, může se stát, že se iQ po zapnutí vozidla buď nezapne a nezačne nahrávat, nebo se parkovací režim Smart Sense aktivuje, když bude vozidlo v pohybu.

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 8 z 27